Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Qsens Administratieve Dienstverlening met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Qsens Administratieve Dienstverlening verstrekt door middel van deze website alleen informatie over producten en diensten die door Qsens Administratieve Dienstverlening worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Qsens Administratieve Dienstverlening aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Qsens Administratieve Dienstverlening aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Qsens Administratieve Dienstverlening opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Qsens Administratieve Dienstverlening alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Qsens Administratieve Dienstverlening niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Qsens Administratieve Dienstverlening worden onderhouden zijn alleen voor informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Qsens Administratieve Dienstverlening uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Qsens Administratieve Dienstverlening worden onderhouden wordt afgewezen.