Jaarrekening en rapportages

iedere ondernemer moet jaarlijks zijn cijfers inzichtelijk maken. Dit kan d.m.v. een jaarrekening maar is lang niet altijd noodzakelijk.

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van je onderneming over het afgelopen jaar. De jaarrekening is een rapport wat volgens een wettelijk vastgelegd model en regels wordt opgesteld. De jaarrekening bestaat in ieder geval uit een balans, winst-en-verliesrekening, toelichting en voorstel winstverdeling. Afhankelijk van de omvang van je onderneming gelden er aanvullende eisen waar het rapport aan moet voldoen. Daarnaast moet de jaarrekening jaarlijks gedeponeerd worden bij de kamer van koophandel.

Een jaarrekening is alleen verplicht voor rechtspersonen. Voor eenmanszaken, vennootschap onder firma, maatschap, verenigingen en stichtingen geldt deze verplichting meestal niet. Daar volstaat een jaarrapportage. De jaarrapportage lijkt veel op een jaarrekening maar is vormvrij. Dit betekent dat de jaarrapportage niet gecontroleerd hoeft te worden op alle wettelijke eisen waar een jaarrekening aan moet voldoen. De jaarrapportage is prima geschikt voor het doen van je aangifte inkomstenbelasting of financiering van je nieuwe woning tegen substantieel lagere kosten dan een jaarrekening.

Natuurlijk kun je bij ons ook terecht voor andere rapportages zoals budgetten, prognoses, meer jarenrapportages, kwartaalrapportages etc.

Wij hebben jarenlange ervaring met zowel opstellen van jaarrekeningen als het opstellen van verschillende rapportages. Samen met jou bespreken wat het beste bij je onderneming past.

rapportage

Maak nu gebruik van de gratis overstapservice